Xuất bản sách TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ, 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

PDF.InEmail


Viết bởi Nguyễn Quang Trung Tiến


Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 16:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sách: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ, 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN (1957-2017)

Tác giả: Nguyễn Văn Đăng (cb), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được

NXB Đại học Huế, 2017

Mã số sách: K/38-2017

In 300 bản, khổ 16×24 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Huế, 51A Minh Mạng, thành phố Huế.

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 697-2017/CXBIPH/01-12/ĐHH.

Quyết định xuất bản số: 38/QĐ/ĐHH-NXB, cấp ngày 16 tháng 3 năm 2017.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2017.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017) / Nguyễn Văn Đăng (ch.b.), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được.

Toàn văn cuốn sách xin xem/hoặc tải xuống theo đường linkhttps://drive.google.com/…/0Bxg6y3qpzrasQ0t6Q0Vod2tKejA/view hoặc tại phần văn bản biểu mẫu trên website Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Huế theo đường link: https://huecssh.org.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=82&lang=vi

 

                                                  Người viết tin và tạo file sách: Nguyễn Quang Trung Tiến