Thành lập tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản tại các xã trên địa bàn dự án

Ngày 14/8/2015, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã có buổi làm việc với cộng đồng 3 xã Phú Đa, Phú Thuận, Phú Xuân thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thành lập các tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại các xã nói trên.

Thành lập tổ hợp tác NTTS

Sau khi thảo luận, các tổ viên tổ hợp tác thống nhất thực hiện các mục tiêu sau: (i) Hợp tác sản xuất kinh doanh NTTS, (ii) Tranh thủ các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức khác để phát triển NTTS, (iii) Hỗ trợ, giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sản xuất cùng nhau phát triển, (iv) Tổ chức phòng chống dịch bệnh sản xuất NTTS.

CSSH cam kết phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp theo nhằm duy trì và phát huy hiệu quả vai trò của tổ hợp tác.

Thanh Nhàn