Lễ trao chứng nhận xóa mù tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH), Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phú Vang, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Đa (UBND) và Trung tâm Giáo dục Cộng đồng đã phối hợp làm lễ tổng kết, cấp chứng chỉ xóa mù cho các học viên tại thôn Thủy Định, thị trấn Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Đây là một trong những lớp học kéo dài 3 năm từ hoạt động của Dự án “Phát triển mô hình “Đồng quản lý” tài nguyên môi trường, thúc đẩy quyền trẻ em và phụ nữ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” đến Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng ven đầm phá Tam Giang huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Hoạt động xóa mù đã mang lại nhiều ý nghĩa lớn cho cộng đồng ven đầm phá như: giúp các anh chị em biết đọc, biết viết, làm toán và đặc biệt tạo ra sự kết nối cộng đồng về thông tin, văn hóa qua báo chí, truyền thông; giải quyết những khó khăn trong giao dịch trên giấy tờ; xóa tan mọi kỳ thị, tự ti do không biết chữ…

Lễ tổng kết đã diễn ra thành công tốt đẹp với những chia sẻ rất thiết thực về ý nghĩa mà công tác xóa mù mang lại. Qua đó, chính quyền, người dân và các ban ngành hi vọng sẽ có nhiều chương trình xóa mù hơn nữa để tạo điều kiện cho những đối tượng chưa được tiếp cận “con chữ” có cơ hội học tập và phát triển.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Lễ trao chứng nhận xóa mù  tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ trao chứng nhận xóa mù  tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ trao chứng nhận xóa mù  tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ trao chứng nhận xóa mù  tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

                                                                                     Nguyễn Vương