Đào tạo nghề cho bệnh nhân phong và những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong

Hoạt động dự án “Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho bệnh nhân phong và những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong trên địa bàn thành phố Huế” đang ở giai đoạn cuối. Đây là thời điểm tập trung cho các hoạt động quan trọng, trong đó có hoạt động liên kết hỗ trợ đào tạo nghề.

Quá trình vận động những người bệnh phong và con em của họ tham gia các khóa học nghề gặp một số khó khăn và thuận lợi nhất định. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề, trong đó có Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Huế, các cơ sở đào tạo nghề tại chỗ để đào tạo cho các học viên. Đến nay đã có trên 10 học viên tham gia, trong đó bao gồm các nghề lái xe B2,  may mặc, sửa chữa xe máy, sửa chữa máy tính, photo shop, làm tóc trang điểm và làm đồ mộc chuyên dụng.

Các học viên tích cực tham gia đầy đủ và các cơ sở đào tạo nghề cũng tạo điều kiện thuận lợi. CSSH đã tiến hành hỗ trợ các trang thiết bị nghề đầy đủ để cho các học viên có thể thực hành và đạt kết quả cao nhất.

Đây là một hoạt động rất thiết thực trong việc tạo sinh kế và nghề nghiệp về sau cho các bệnh nhân phong và gia đình của họ nhằm cải thiện cuộc sống, giúp họ ổn định công việc và hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

CSSH cũng mở ra các hướng hợp tác mới để trong tương lại có thể mở  rộng mạng lưới hỗ trợ và đào tạo nghề cho cho bệnh nhân phong và những người liên quan đến bệnh phong ra các địa bàn khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh về học may tại Trung tâm giới thiệu việc làm:

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Đào tạo nghề bệnh nhân phong

Phạm Văn Thiện