hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Dự án ICCO
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Dự án ICCO

Cấp quyền khai thác thủy sản cho Chi hội nghề cá định cư Phú Đa

Ngày 9 tháng 1 năm 2013, Trung tâm Khoa học hội Nhân văn  Huế (CSSH) phối hợp với Hội nghề tỉnh, Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (chi cục KTBVNLTS), UBND huyện Phú Vang, dự án IMOLA các bên liên quan tiến hành trao quyền khai thác thủy sản cho Chi hội nghề định thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Đây hoạt động quan trọng nằm trong dự án “Tăng cường hội tiếp cận đất mặt nước cho cộng đồng vạn đò định ven đầm phá Tam Giang, Phú Vang, Thừa Thiên Huế” do tổ chức ICCO ( Lan) phối hợp với Kerk in Actice tài trợ.

Đọc thêm...

 
 

Trẻ em đầm phá vui với những ngày lễ lớn

Năm 1990, Việt Nam là nước Châu Á đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, trong đó bao gồm bốn nhóm quyền chính. Đó là, Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ, Quyền được chăm sóc và Quyền được tham gia. Đối với trẻ em đầm phá Tam Giang thì Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đặc biệt quan tâm tới nhóm quyền được tham gia.

Đọc thêm...

 
 

Tín dụng vi mô trong phát triển sinh kế cho cộng đồng định cư ven đầm phá Tam Giang

Sinh kế bền vững tập hợp tất cả các nguồn lực, khả năng do con người được, kết hợp với những quyết định hoạt động thực thi nhằm kiếm sống cũng như đạt được các mục tiêu, ước nguyện. Các nguồn lực con người được bao gồm: (1) Vốn con người; (2) Vốn vật chất; (3) Vốn tự nhiên; (5) Vốn tài chính; (6) Vốn hội 

Đọc thêm...

 
 

Hệ lụy mù chữ đối với phụ nữ và trẻ em vùng đầm phá

Sinh kế bao đời nay của dân vạn đò đánh bắt trên đầm phá ven bờ, vậy mọi sinh hoạt gia đình khá tách biệt với môi trường hội “trên cạn”. Họ sinh kế bằng nghề đánh bắt di động “theo đuôi con cá”, nay đây mai đó, dẫn đến không điều kiện, hội để đến trường tiếp cận các dịch vụ hội khác.

Đọc thêm...

 
 

Báo cáo kết quả khảo sát địa bàn dự án

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI ĐỊA BÀN 02 XÃ

PHÚ XUÂN VÀ PHÚ THUẬN-HUYỆN PHÚ VANG-TT HUẾ

Phần 1. Mở đầu

Khảo sát địa bàn là một trong những yêu cầu quan trọng để làm cơ sở tước khi tiến hành các hoạt động. Đó là các căn cứ khoa học giúp chúng ta đánh giá khách quan các vấn đề, trong đó có các yếu tố liên quan đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, trước mắt và về lâu dài đối với cộng đồng dân cư đang sinh sống trên địa bàn.

Hiện nay, có rất nhiều vấn đề đang đặt ra đối với các xã quanh vùng đầm phá Tam Giang, nổi lên trong đó là các hộ dân nằm trong diện Tái định cư, di chuyển lên cạn sinh sống theo chủ trương của nhà nước. Quá trình Tái định cư là một chiến lược ổn định đời sống có tính bước ngoặt đánh dấu một bước chuyển tiếp và thay đổi về cơ bản môi trường sống cho các cư dân ven vùng đầm phá. Tuy nhiên, quá trình đó cũng đã gặp những khó khăn và ít nhiều có ảnh hưởng nhất định đến đời sống sinh kế lâu dài của người dân sau khi tái định cư.

Đọc thêm...

 
 

Tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ vùng định cư ở đầm phá Tam Giang

Nằm trong khuôn khổ hoạt động dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang”(SFIC 05),từ ngày 28/9 đến 30/9, Trung tâm Khoa học hội Nhân văn Huế (CSSH) đã phối hợp với chính quyền địa phương các Phú Diên, Phú Đa, Phú Hải, Phú Thuận Phú Xuân tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em vùng định đầm phá Tam Giang. Đây một trong những hoạt động lồng ghép vào các ngày lễ lớn của trẻ em nằm trong hợp phần trẻ em của dự án

Đọc thêm...

 
 

Thư viện cộng đồng - Nguồn cung cấp tri thức mới cho trẻ em tái định cư vùng đầm phá Tam Giang

Thời gian gần đây, nhiều thư viện cộng đồng được thành lậpnhiều địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tìm hiểu tri thức của người dân. Đặc biệt, với những khu vực xa xôi, hẻo lánh như vùng núi, vùng dân tộc thiểu số hay các vùng tái định đầm phá, thư viện cộng đồng dành cho trẻ em   một tài sản giá.

Đọc thêm...

 
 

Trang 4 trong tổng số 11