hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Dự án phát triển
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Dự án phát triển

Chúng tôi đến lớp khi đã hơn 35 tuổi

Phú Xuân là xã nằm dọc phá Tam Giang, đa số người dân làm nghề nông và nghề chài lưới, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hai thôn Lê Bình và Thủy Diện, ngư dân sống lênh đênh trên mặt nước, nơi ăn chốn ở không ổn định. Năm 2006, theo chính sách định cư của Đảng và Nhà nước, người dân được di chuyển lên đất liền sinh sống. Từ thế hệ này sang thế hệ khác đánh bắt trên đầm phá, đa số người dân không được đi học, tỷ lệ mù chữ khoảng 90%, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ cụm định cư Canađa thôn Lê Bình hầu như mù chữ, có 5 trẻ đến tuổi đi học nhưng không được đến trường.

Đọc thêm...

 
 

Cấp quyền khai thác thủy sản cho Chi hội nghề cá định cư Phú Đa

Ngày 9 tháng 1 năm 2013, Trung tâm Khoa học hội Nhân văn  Huế (CSSH) phối hợp với Hội nghề tỉnh, Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (chi cục KTBVNLTS), UBND huyện Phú Vang, dự án IMOLA các bên liên quan tiến hành trao quyền khai thác thủy sản cho Chi hội nghề định thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Đây hoạt động quan trọng nằm trong dự án “Tăng cường hội tiếp cận đất mặt nước cho cộng đồng vạn đò định ven đầm phá Tam Giang, Phú Vang, Thừa Thiên Huế” do tổ chức ICCO ( Lan) phối hợp với Kerk in Actice tài trợ.

Đọc thêm...

 
 

Khái quát chương trình chống bệnh phong trên địa bàn Thừa Thiên Huế

(Số liệu được cung cấp bởi Trung tâm Phòng chống bệnh Xã hội)

1.      Quá trình tiến hành:

-  Trước năm 1982: Đơn hoá trị liệu

-  1982 – 1989: Đa hoá trị liệu

-  1989 – 2000: Tiến hành thanh toán phong từng vùng

-  2000 đến nay: Loại trừ bệnh phong trong giai đoạn mới

Tình hình bệnh nhân mới trong những năm gần đây.

Đọc thêm...

 
 

Tóm tắt Dự án Phong

Đơn vị thực hiện:Trung tâm Khoa học hội Nhân văn Huế (CSSH)

Đơn vị tài trợ: Chương trình bệnh phong và nhân phẩm con người Đông Nam Á (LHD-SA)

Tên dự án:Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho những bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng của bệnh phong trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu chung:Xây dựng mạng lưới những bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng của bệnh phong, cá nhân, tổ chức, đoàn thể (chính phủ và phi chính phủ) nhằm tạo cơ hội cho họ tiếp cận các dịch vụ xã hội và sinh kế mới. 

Đọc thêm...

 
 

Trẻ em đầm phá vui với những ngày lễ lớn

Năm 1990, Việt Nam là nước Châu Á đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, trong đó bao gồm bốn nhóm quyền chính. Đó là, Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ, Quyền được chăm sóc và Quyền được tham gia. Đối với trẻ em đầm phá Tam Giang thì Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đặc biệt quan tâm tới nhóm quyền được tham gia.

Đọc thêm...

 
 

Tín dụng vi mô trong phát triển sinh kế cho cộng đồng định cư ven đầm phá Tam Giang

Sinh kế bền vững tập hợp tất cả các nguồn lực, khả năng do con người được, kết hợp với những quyết định hoạt động thực thi nhằm kiếm sống cũng như đạt được các mục tiêu, ước nguyện. Các nguồn lực con người được bao gồm: (1) Vốn con người; (2) Vốn vật chất; (3) Vốn tự nhiên; (5) Vốn tài chính; (6) Vốn hội 

Đọc thêm...

 
 

Hệ lụy mù chữ đối với phụ nữ và trẻ em vùng đầm phá

Sinh kế bao đời nay của dân vạn đò đánh bắt trên đầm phá ven bờ, vậy mọi sinh hoạt gia đình khá tách biệt với môi trường hội “trên cạn”. Họ sinh kế bằng nghề đánh bắt di động “theo đuôi con cá”, nay đây mai đó, dẫn đến không điều kiện, hội để đến trường tiếp cận các dịch vụ hội khác.

Đọc thêm...

 
 

Trang 5 trong tổng số 13