hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Nghiên cứu
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Nghiên cứu

Thương hiệu Morin ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung

Trong lịch sử kinh doanh của Đà Nẵng dải đất miền Trung thời Pháp thuộc, Morin một thương hiệu nhiều uy tín chiếm được thiện cảm của đông đảo khách hàng. Sự thành công của anh em nhà Morin một tấm gương đáng để các doanh nhân Việt Nam thời nay học hỏi, noi theo.

 

 

Đọc thêm...

 
 

Khai thác và chia sẻ thông tin trong hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội

Đặc điểm của hoạt động khoa học xã hội là tìm kiếm các nguồn thông tin (thường được gọi là nguồn tưliệu) có độ tin cậy để xử lý và nghiên cứu, nhằm hình thành các mảng vấn đề theo hướng đề tài đã xác định để công bố. Chính vì thế, việc thu thập, khai thác, sở hữu, quản lý, chia sẻ thông tin thành văn và điền dã thực địa luôn có mối quan hệ hữu cơvà tạo thành một thể thống nhất, gọi chung là qui trình nghiên cứu.        

Đọc thêm...

 
 

Đô thị hoá ở Phú Yên trong không gian khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Đô thị hoáViệt Nam nói chung, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ[i] nói riêng một hiện tượng hội xuất hiện từ nửa sau thế kỷ XIX, gắn liền quá trình dịch từ nông thôn ra thành thị, sự dịch chuyển nghề nghiệp theo hướng phi nông nghiệp, sự lấn lướt của các ngành nghề dịch vụ trên địa bàn, sự gia tăng nhanh chóng số lượng quy các tụ điểm kinh tế-dân , sự quản hội theo hình tổ chức hành chính đặc trưng của đô thịTuy nền kinh tế công-thương nghiệp tại khu vực

Đọc thêm...

 
 

Biến đổi của văn hóa Huế trong quá trình đô thị hóa

Văn hóa Huế hình thành phát triển trong những điều kiện khá đặc biệt của tiến trình lịch sử dân tộc từ thế kỷ XIV, nhất giai đoạn thế kỷ XVII-thế kỷ XX, khi Huế trở thành trung tâm chính trị của xứ Đàng Trong thời các chúa Nguyễn kể từ năm 1636, nơi đóng đô của triều Quang Trung-Cảnh Thịnh thời Tây Sơn (1788-1801), kinh đô nước Việt Nam thời các vua Nguyễn (1802-1885), nơi đứng chân của bộ máy chính quyền Trung ương Nam triều Toà Khâm sứ Trung Kỳ của Pháp thời thuộc địa (1885-1945).

Đọc thêm...

 
 

Cư dân vạn đò

Khép lại trang sử cư dân vạn đò Huế

Trong nhiều thế kỷ liên tiếp, Huế được chọn làm thủ phủ Xứ Đàng Trong của Việt Nam thời các chúa Nguyễn (1636-1785), là kinh đô của Việt Nam dưới hai vương triều Tây Sơn và Nguyễn (1786-1945), nên mạng lưới sông ngòi ở khu vực này hết sức đặc biệt, bao gồm cả sông tự nhiên và sông đào được kết nối với nhau, tạo nên ”Hộ thành hà” để bảo vệ Kinh thành Huế. 

 

Đọc thêm...

 
 

Trang 2 trong tổng số 2