hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Tin tức sự kiện
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Tin tức sự kiện

Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động dự án FLEGT – Khu vực miền Trung năm thứ hai (04/2015 – 04/2016)

Hội thảo lập kế hoạch cho dự án FLEGT năm 2Trong hai ngày 18 và 19/03/2015, cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế đã tham gia hội thảo Lập kế hoạch hoạt động dự án FLEGT – Khu vực miền Trung năm thứ hai (04/2015 – 04/2016) do dự án FLEGT – Khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp tổ chức tại thành phố Huế.

Đọc thêm...

 
 

Tham gia Tập huấn Kĩ năng vận động chính sách trong tiến trình VPA – FLEGT

FLEGT_Vận động chính sách 3Trong hai ngày 5 và 6/2/2015, cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã tham dự khóa tập huấn “Kĩ năng vận động chính sách trong tiến trình VPA – FLEGT” do Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Đọc thêm...

 
 

Khảo sát PRA tại các xã địa bàn dự án

PRA SFIC 06Từ ngày 5 đến 8/01/2015, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) tổ chức khảo sát PRA (đánh giá nông thôn có sự tham gia) tại các xã Phú Thuận, Phú Xuân và Phú Đa. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại các xã ven đầm phá Tam Giang” huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức ICCO Hà Lan tài trợ - kéo dài từ tháng 11/2014 đến 12/2015.

Đọc thêm...

 
 

Hội thảo Thanh niên Thừa Thiên Huế với biến đổi khí hậu

anh BDKH 1Ngày 9/01/2015, cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã tham dự hội thảo Thanh niên Thừa Thiên Huế với biến đổi khí hậu tại hội trường A1, trường Đại học Khoa học Huế.

Đọc thêm...

 
 

Tham gia Hội thảo đóng góp ý kiến Truyền thông và Các tổ chức xã hội

Anh Mec 1Ngày 27/12/2014, cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã tham gia Hội thảo đóng góp ý kiến Truyền thông và Các tổ chức xã hội do Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) tổ chức diễn ra tại thành phố Huế.

Đọc thêm...

 
 

Tập huấn về ứng dụng FLOW trong khảo sát

anh FlowTrong ba ngày, từ 10 đến 12/12/2014, tại thành phố Đà Nẵng, cán bộ Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã tham dự khóa tập huấn về ứng dụng FLOW trong việc khảo sát cho các đối tác địa phương tại Việt Nam, do ICCO kết hợp với Akvo tổ chức. Tham dự khóa tập huấn có hơn 30 thành viên đến từ các tổ chức phi chính phủ thuộc khu vực phía Bắc và miền Trung Việt Nam.

Đọc thêm...

 
 

Khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng

Anh KS 1Ngày 3/12/2014, Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) kết hợp với Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã có chuyến khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng tại các xã Phú Diên, Phú Hải (Phú Vang), Hương Phong (Hương Trà) thuộc  tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm...

 
 

Trang 3 trong tổng số 9