hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Thông báo khóa học
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Thông báo khóa học

Thông báo chiêu sinh khóa học thiết kế nghiên cứu xã hội học trong các dự án phát triển và kỹ năng thuyết trình

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Thiết kế nghiên cứu Xã hội học trong các dự án phát triển và kỹ năng thuyết trình sẽ được tổ chức vào tháng 03/2012 như sau:

Đọc thêm...

 
 

Thông báo chiêu sinh khoá học giám sát và đánh giá trong các dự án phát triển

 Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Giám sát đánh giá trong các dự án phát triển sẽ được tổ chức vào tháng 05/2012 như sau:

Đọc thêm...

 
 

Thông báo chiêu sinh khóa học đánh giá nhu cầu đào tạo

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Đánh giá nhu cầu đào tạo dựa trên Khung năng lực sẽ được tổ chức vào tháng 03/2012 như sau:

Đọc thêm...

 
 

Thông báo chiêu sinh khóa học nghệ thuật quản lý nhân viên

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Nghệ thuật quản lý nhân viên sẽ được tổ chức vào tháng 11/2011 như sau:

Đọc thêm...