hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Courses Notification
Developed by JoomVision.com

Linked website

Link-Advertisement

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Courses Notification

The training course on quantitative social research methods for development projects and presentation skills

Hue Center for Social Sciences and Humanities would like to notify that the training course on quantitative social research methods for development projects and presentation skills will be held in March 2012.

Read more...

 
 

Thông báo chiêu sinh khoá học giám sát và đánh giá trong các dự án phát triển

There are no translations available.

 Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Giám sát đánh giá trong các dự án phát triển sẽ được tổ chức vào tháng 05/2012 như sau:

Read more...

 
 

Thông báo chiêu sinh khóa học đánh giá nhu cầu đào tạo

There are no translations available.

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Đánh giá nhu cầu đào tạo dựa trên Khung năng lực sẽ được tổ chức vào tháng 03/2012 như sau:

Read more...

 
 

Thông báo chiêu sinh khóa học nghệ thuật quản lý nhân viên

There are no translations available.

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế xin thông báo khoá học Nghệ thuật quản lý nhân viên sẽ được tổ chức vào tháng 11/2011 như sau:

Read more...