hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Hoạt động của CSSH giai đoạn 2004 - 2009
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Hoạt động của CSSH giai đoạn 2004 - 2009

Trong giai đoạn 2004-2009, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế đã triển khai thực hiện các kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực hoạt động khoa học-công nghệ và đào tạo-tập huấn, phát triển cộng đồng (thông qua các Dự án) và một số hoạt động khác.

1.Hoạt động khoa học và công nghệ

*Hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học các cấp
          Từ 2004 – 2009, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp chủ trì, hỗ trợ kinh phí, tham gia hơn 40 hội thảo, hội nghị, toạ đàm khoa học từ cấp Trung tâm, Khoa, Trường, Tỉnh đến cấp Quốc gia và Quốc tế; đáng chú ý là các hội thảo sau:

 • Đồng chủ trì HTKH Nhà nước: “Vai trò gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (2004);
 • Đồng chủ trì Toạ đàm Khoa học Quốc tế về giới thiệu sách: “Quyền con người ở Canada và Việt Nam: Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm quốc gia” (2005);
 • Tham gia HTKH cấp Tỉnh: “Tiến trình phát triển đô thị ở Thừa thiên Huế-đặc trưng và kinh nghiệm lịch sử” (2005);
 • Tham gia tổ chức HTKH Quốc gia: “Miền Trung-Tây Nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập” (2005);
 • Tham gia HNKH cấp Trường: “Tổng kết 5 năm hoạt động Khoa học – Công nghệ của trường Đại học Khoa học Huế” (2006);
 • Tham gia HTKH Quốc gia: “Công tác xã hội ở miền Trung Việt Nam” (2007);
 • Đồng chủ trì HTKH Quốc gia “220 năm Cách mạng Pháp (1789- 2009) và quan hệ Việt-Pháp trong lịch sử” (2009).

           Tất cả các hoạt động nói trên đều được các nhà khoa học và chuyên môn đánh giá cao, nhất là ý thức trách nhiệm của Trung tâm khi tham gia vào công việc.

*Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
           Từ 2004- 2009, Trung tâm đã chủ trì hơn 10 đề tài nghiên cứu lớn và đề tài nhánh theo đơn đặt hàng, tiêu biểu có:

 • Chủ trì Đề tài cấp Tỉnh: “Địa chí Thừa thiên Huế: Phần Lịch sử”. Đề tài đã nghiệm thu và xuất bản thành sách năm 2005.
 • Chủ trì Đề tài nghiên cứu: “Biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Hương và cách ứng phó của cộng đồng tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang”. Nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Viện Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 10/20006-3/2007).
 • Chủ trì Đề tài nghiên cứu về "Bảo tồn tri thức địa phương ở vùng đầm phá Quảng Thái". Nghiên cứu theo đặt hàng của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (từ tháng 01/2007-2009).
 • Tham  gia Đề tài nghiên cứu: "Nghèo đói và Môi trường ở vùng đầm phá Tam Giang, theo học bổng được cung cấp bởi Đại học  Chiangmai, Thái Lan (từ tháng 4/2007-2009).
 • Tháng 12/2007-5/2009: "Nghiên cứu về kiến thức, thái độ và hành vi của những người thu gom và mua bán phế liệu liên quan tới bom mìn tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên Huế". Đề tài hợp tác với Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy và tổ chức UNICEF. Đề tài đã được xuất bản vào tháng 3/2009.
 • Tháng 8/2008: "Nghiên cứu hỗ trợ nhóm trẻ em nghèo bỏ học sớm và lang thang ở 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa thiên Huế". Đề tài hợp tác với Viện Nghiên cứu Thanh niên Việt Nam.
 • Năm 2009: "Khảo sát về kiến thức liên quan tới vấn đề di cư của người dân 2 huyện Phú Lộc và Hương Thuỷ, Thừa thiên Huế nhằm giúp người di cư và gia đình họ chống lại nạn bóc lột và buôn bán người". Đề tài hợp tác với Tổ chức Viện trợ Bắc Âu đối với Việt Nam (NAV).
 • Tháng 9/2008-3/2009: "Đánh giá các yếu tố tác động đến tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong ngành thuỷ sản ở hai tỉnh Bình Định và Thừa thiên Huế". Đề tài hợp tác với Công ty Tư vấn và Phát triển công nghệ (ADCOM) và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 • Tháng 7/2009-01/2010, triển khai thực hiện đề tài: “Đánh giá nhu cầu về nước sạch và xử lý nước thải” cho nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật cấp nước Thừa thiên Huế- ADB-TA 0789 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

           Các đề tài, công trình nói trên có ý nghĩa khoa học, thực tiễn sâu sắc và đem lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

2.Hoạt động dự án

 • Trung tâm đã triển khai Dự án nghiên cứu hợp tác với Trường Đại học Y Hà Nội: “Di biến động và nguy cơ sức khoẻ ở hành lang kinh tế Đông-Tây Việt Nam” do Quỹ Rockefeller (Mỹ) tài trợ tại huyện Đakrông và huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) từ 4/2004-06/2005.
 • Triển khai Dự án hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển ICCO, Hà Lan: “Dự án hỗ trợ sinh kế cho các nhóm cư dân nghèo và thiệt thòi ở vùng đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” từ tháng 11/2004-6/2008. Dự án nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương giúp bà con ngư dân, đặc biệt là những hộ đói nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương có sinh kế bền vững; được tiếp cận các nguồn lực xã hội và tiếp cận quản lý tài nguyên một cách bền vững.

         Qua ba giai đoạn ngắn thực hiện Dự án này, Trung tâm đã triển khai hơn 40 hoạt động phát triển cộng đồng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của người dân, như: thành lập Ban Phát triển xã và Chi hội nghề Cá thôn; xây dựng Quỹ tín dụng-tiết kiệm; Trợ giúp pháp lý, thúc đẩy quyền trẻ em; Tổ chức vui Trung thu và phát thưởng động viên các em học tập hàng năm; Nâng cao năng lực cộng đồng, tiếp cận thông tin, thay đổi hành vi như: tập huấn về giới, khảo sát và giao lưu tư vấn về dự phòng HIV/AIDS cho thanh niên di cư lao động, tập huấn về nuôi trồng thuỷ sản và cải tạo ao, chọn giống, tổ chức tham quan mô hình ở trong và ngoài tỉnh (Lạng Sơn, Phú Thọ); Hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng, giếng lọc nước sinh hoạt; tổ chức các hội thảo, hoạt động nghiên cứu ở địa phương…
           Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, tháng 01/2010, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận Dự án “Phát triển mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường và thúc đẩy quyền trẻ em và phụ nữ”(Dự án SFIC-04) do Tổ chức ICCO (Hà Lan) tài trợ. Dự án thực hiện trên địa bàn 5 xã Phú Diên, Phú Hải, Phú Đa, Vinh Hà, Vinh Phú thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa thiên Huế. Hiện nay, các hoat động đang được triển khai.Triển khai Dự án hợp tác với Tổ chức Ford Foundation, Hoa Kỳ (Dự án ICHIV): “Hỗ trợ sinh kế và Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở huyện Phú Vang”. Dự án ICHIV được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị hữu quan và cộng đồng đánh giá cao do tính thiết thực và hiệu quả của dự án. Trung tâm đã tiến hành các hoạt động truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân thuộc 2 xã Vinh Thanh và Vinh Xuân; tập huấn về Giới, chống Bạo lực gia đình cho Ban tư vấn và nhân dân 2 xã; tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ vốn để xây dựng mô hình sinh kế mới và đào tạo nghề cho thanh niên 2 xã. Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn kết thúc và đã đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu.

 • Triển khai Dự án hợp tác với Tổ chức IUCN (Hà Lan): “Hỗ trợ sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học tại 3 xã vùng đệm vườn Quốc gia Bạch Mã tại huyện Nam Đông”. Dự án hỗ trợ vốn và cơ sở vật chất cho nhân dân 3 xã Hương Phú, Hương Lộc và Thượng Lộ ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa thiên Huế xây dựng và phát triển mô hình sinh thái như: cải thiện điều kiện vệ sinh và môi trường ở trong thác nước du lịch; cải tạo vườn, xây dựng vườn cây ăn quả, vườn thuốc nam phục vụ du lịch; phát triển nghề đan lát thủ công truyền thống, khôi phục lại nghề dệt Zèng của bà con dân tộc Cơtu; hệ thống vệ sinh, nước sạch cho nhóm dân tộc phát triển du lịch sinh thái… Bên cạnh đó, Dự án còn tập huấn về bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cho người dân trong việc phát triển du lịch, hợp tác với các Công  ty Tour lớn của Huế như DMZ Tour, Hương Giang Travel…để quảng bá du lịch Nam Đông, nhằm giúp người dân bán được các  sản phẩm du lịch.

            Hiện nay, Dự án IUCN đã kết thúc và đạt được kết mong đợi ban đầu.
          Hoạt động dự án của Trung tâm là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc nhằm góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo của địa phương.

3.Hoạt động tập huấn, đào tạo

          Giai đoạn 2004-2009, Trung tâm đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn do cán bộ Trung tâm và các chuyên gia trong nước, nước ngoài lên lớp. Các lớp tập huấn rất đa dạng, liên quan đến nhiều chuyên ngành KHXH&NV và khoa học liên ngành như Xã hội học, Công tác Xã hội, Lịch sử, Nhân học, Quan hệ Quốc tế, Luật học, Môi trường… phục vụ tốt cho việc nâng cao năng lực cán bộ Trung tâm, cán bộ và nhân dân ở địa bàn Dự án, và cho các hoạt động của Trung tâm.
           Bên cạnh đó, từ 12/2006-2009, theo yêu cầu của các tổ chức xã hội và được sự cho phép của nhà trường, Trung tâm đã tổ chức những khoá học, cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực phát triển cộng đồng cho các đối tác phát triển ở Huế và miền Trung về Quản lý Dự án theo chu trình, Nghiên cứu nông thôn có sự tham gia; Kỹ năng công tác xã hội được các học viên đánh giá cao vì giúp ích thiết thực trong công việc của họ.
           Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện một số hoạt động khác như: hoạt động tham quan học tập mô hình và đi đào tạo tại nước ngoài, nhằm nâng cao trình độ cán bộ Trung tâm; đồng thời tiến hành các hoạt động hợp tác trong Trường Đại học Khoa học Huế, tạo mối liên hệ gắn kết với các trung tâm, các phòng ban và các khoa trong trường. Đặc biệt, Trung tâm cũng tham gia vào các hoạt động xã hội khác trong và ngoài tỉnh Thừa thiên Huế, góp phần gắn kết Trung tâm với một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên theo hướng tích cực.

Du lich cat ba 3 ngay 2 dem, Du lich cat ba 3 ngay 2 dem gia re, Du lich GoAsiaTravel

                                                                                                 Hoàng Hát