hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Cơ cấu tổ chức
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Cơ cấu tổ chức

                                                CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ
                              TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HUẾ

1. Ban Giám đốc

·    Giám đốc: TS. Trần Xuân Bình
·    Phó Giám đốc: GVC. Nguyễn Quang Trung Tiến
·    Quản lí - Điều hành: 
·    Trợ lý GĐ kiêm Điều phối viên: CN. Trần Thị Thạch Hà

2. Bộ phận nhân viên
·    Văn phòng: CN. Lê Thị Thu Trang
·    Kế toán: ThS. Nguyễn Lê Phú Hải
·    Thông tin tư liệu: CN. Lê Hoàng Gia Ngọc
·    Biên-phiên dịch: CN. Nguyễn Chí Duyên
·    Cán bộ dự án:
           ThS. Trần Anh Thọ (kiêm phụ trách đào tạo, tập huấn)
           CN. Đặng Thị Thường
           CN. Trần Thị Lệ Hằng
           CN. Hoàng Thị Hát
·    Tình nguyện viên &