hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Xuất bản sách TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ, 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
Developed by JoomVision.com

Linked website

Link-Advertisement

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Xuất bản sách TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ, 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

There are no translations available.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sách: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ, 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN (1957-2017)

Tác giả: Nguyễn Văn Đăng (cb), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được

NXB Đại học Huế, 2017

Mã số sách: K/38-2017

In 300 bản, khổ 16x24 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Huế, 51A Minh Mạng, thành phố Huế.

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 697-2017/CXBIPH/01-12/ĐHH.

Quyết định xuất bản số: 38/QĐ/ĐHH-NXB, cấp ngày 16 tháng 3 năm 2017.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2017.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017) / Nguyễn Văn Đăng (ch.b.), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được.

Toàn văn cuốn sách xin xem/hoặc tải xuống theo đường linkhttps://drive.google.com/…/0Bxg6y3qpzrasQ0t6Q0Vod2tKejA/view hoặc tại phần văn bản biểu mẫu trên website Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn theo đường link: http://huecssh.org.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=82&lang=vi

 

                                                  Người viết tin và tạo file sách: Nguyễn Quang Trung Tiến