hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 30/11/2015 đến ngày 6/12/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 30/11/2015 đến ngày 6/12/2015

 

 

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 20/11

 

 

THỨ 3

Ngày 1/12

 

 

THỨ 4

Ngày 2/12

 

 

THỨ 5

Ngày 3/12

Thầy Bình, Thường, Thiện thực địa Phú Thuận

 

THỨ 6

Ngày  4/12

 

 

 

THỨ 7

Ngày 5/12

Thầy Bình, Thường, Thiện thực địa Phú Thuận

 

CHỦ NHẬT

Ngày 6/12