hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015

 

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 23/11

 

 

THỨ 3

Ngày 24/11

 

 

THỨ 4

Ngày 25/11

 

 

THỨ 5

Ngày 26/11

Thầy Bình tham dự hội thảo ở trường  Đại học Kinh tế

 

THỨ 6

Ngày  27/11

Thiện tham dự hội thảo ở Quảng Bình

 

THỨ 7

Ngày 28/11

 

 

CHỦ NHẬT

Ngày 29/11