hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 16/11

Nhàn đi tập huấn FLEGT ở Đà Nẵng

 

THỨ 3

Ngày 17/11

Nhàn đi tập huấn FLEGT ở Đà Nẵng

 

THỨ 4

Ngày 18/11

 

 

THỨ 5

Ngày 19/11

 

 

THỨ 6

Ngày  20/11

 

 

THỨ 7

Ngày 21/11

 

 

CHỦ NHẬT

Ngày 22/11