hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 28/9/2015 đến ngày 4/10/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 28/9/2015 đến ngày 4/10/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 28/9/2015 đến ngày 4/10/2015

 

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 28/9

 

 

THỨ 3

Ngày 29/9

Thầy Bình, Thường, Hà  thực địa A Lưới

 

THỨ 4

Ngày 30/9

Thầy Bình, Thường, Hà  thực địa A Lưới

 

THỨ 5

Ngày 1/10

 

 

THỨ 6

Ngày  2/10

 

 

THỨ 7

Ngày 3/10

 

 

CHỦ NHẬT

Ngày 4/10