hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 7/9/2015 đến ngày 13/9/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 7/9/2015 đến ngày 13/9/2015

 

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 7/9

 

 

THỨ 3

Ngày 8/9

Thầy Bình, Thường, Thiện thực địa Phú Thuận

 

THỨ 4

Ngày 9/9

Thầy Bình, Thường, Thiện thực địa Phú Thuận (Tập huấn)

 

THỨ 5

Ngày 10/9

Thầy Bình, Hà, Thiện thực địa Phú Xuân (Tập huấn)

 

THỨ 6

Ngày  11/9

 

 

THỨ 7

Ngày 12/9

 

 

CHỦ NHẬT

Ngày 13/9