hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2015 đến ngày 30/8/2015
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2015 đến ngày 30/8/2015

 

THỨ/

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 24/8

 

 

THỨ 3

Ngày 25/8

Thầy Bình, Thường, Thiện thực địa Phú Đa

 

THỨ 4

Ngày 26/8

Thầy Bình, Hà, Thiện thực địa Phú Xuân

 

THỨ 5

Ngày 27/8

Tổ chức tham quan cho cộng đồng 3 xã tại Quảng Công, Quảng Điền

 

THỨ 6

Ngày 28/8

 

 

THỨ 7

Ngày 29/8

 

 

CHỦ NHẬT

Ngày 30/8