hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Lý lịch khoa học - PGS.TS. Trần Xuân Bình
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Lý lịch khoa học - PGS.TS. Trần Xuân Bình

Họ và tên: TRẦN XUÂN BÌNH
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 15/05/1962, tại: Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Quê quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
Học hàm, Học vị: Giảng viên chính, Phó Giáo sư. Tiến sĩ

Chuyên ngành: Xã hội học
Chức vụ: Trưởng Khoa Xã hội học, kiêm Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học và Trung tâm KHXH&NV Huế, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

ĐẠI HỌC:

1. Kỹ sư Nông nghiệp
Hệ đào tạo: Chính qui tập trung, Ngành: Trồng trọt (Nông học), Trường Đại học Nông nghiệp II Huế (nay là Đại học Nông - Lâm Huế). Năm tốt nghiệp: 05/1985.     

2. Cử nhân Triết học
Hệ đào tạo: Giảng viên Khoa học Mác - Lênin (Văn bằng 2), Ngành học: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học. Khoa Triết - Kinh tế Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Năm tốt nghiệp: 1988.

3. Cử nhân Xã hội học
Hệ đào tạo: Chính quy, Ngành học: Xã hội học. Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm tốt nghiệp: 1998

4. Cử nhân Anh văn

Trường Đại học ngoại ngữ Huế cấp bằng Cử nhân Anh văn, Số bằng: B 90137; Năm cấp: 2012

THẠC SĨ

1. Thạc sĩ Triết học
Ngành: CNDVBC và CNDVLS. Năm tốt nghiệp: 30/09/1999. Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Thạc sĩ Xã hội học
Ngành học: Xã hội học. Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày bảo vệ luận văn: 24/01/2000.

TIẾN SĨ

Ngành học: Xã hội học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm bảo vệ luận án: 05/08/2005.

PHÓ GIÁO SƯ

Đã được công nhận chức danh PGS tháng 11 năm 2013, ngành Xã hội học.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Phát triển cộng đồng và giảm đói nghèo

Giới - Gia đình - Môi trường trong phát triển

Công nghệ đào tạo và môi trường nghề nghiệp trong phát triển

Hệ Sinh thái - Nhân văn và phát triển

Đô thị hoá - Qui hoạch đô thị và phát triển

Công nghiệp hoá - các hạng mục đầu tư và đánh giá những tác động về mặt xã hội

Qui hoạch và quản lý tổng hợp Tài nguyên - Môi trường bền vững

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRƯỚC NĂM 2000

1. Tham gia nghiên cứu “Vấn đề mại dâm tuổi vị thành niên ở Hà Nội” (1997).

2. Sự biến đổi cơ cấu gia đình - Khác biệt quan niệm về giáo dục trong các gia đình hạt nhân và mở rộng ở Bắc Ninh (1997).

3. Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ với việc thực hiện chức năng giáo dục trong công cuộc đổi mới (1999).

4. Ảnh hưởng của bùng nổ nghề nuôi trồng thủy sản đến cuộc sống của người dân ở Phú Tân - Ðầm phá Tam giang - Thừa Thiên - Huế (1999).

5. Sự thay đổi vai trò Giới của ngư dân tiểu nghệ do ảnh hưởng của bùng nổ nuôi trồng thủy sản ở Phú Tân, Ðầm phá Tam giang Thừa Thiên Huế (2000).

SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết MM

hoặc CB,

phần BS

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

01

Lessons in Resource Management from the Tam Giang Lagoon

CK

 Thế Giới, 2002

  16

99-115/

238 tr

CIDA and IDRC Canada   

02

Systèmes de Formations Supérieures et Environnement Professionnels, Approches théoriquens et pratiques appliquées au contexte Vietnamien.

CK

Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2004,

NTG

Biên soạn từ tr. 85-96/ 262 trang.

Đại sứ quán Cộng hòa  Pháp, AIF và AUF

03

Chủ nghĩa xã hội khoa học

HD

ĐHH,

2002

08

 CB, chương   8, 9,10,11.

tr.118-171

Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế

04

Phát triển nuôi trồng thủy sản với giảm đói nghèo vùng đầm phá Thừa Thiên Huế

CK

Thuận Hóa, Huế, 2013

01

MM

252 trang

Trường ĐH Khoa học Huế

05

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên

GT

Đại học Huế, 2013

01

 MM

248 trang

Trường ĐH Khoa học Huế

06

Current Situasion and Orientasion for Socio – Economic Development in the Isolated area of Quang Trach District, Quang Binh  

CK

Đại học Huế,

2010

  06

13-14;

27 - 33

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

07

Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng cồn bãi huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

TK

 Đại học Huế,

2010

  06

 tr. 43 – 50 và 88 –101/ 236 tr.

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

08

Nghiên cứu về tình hình di cư tại một số địa phương của huyện Hương Thủy và Phú Lộc

TK

Huế,

2008

  04

CB,  05-30; 85 - 97/100 tr

Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam

09

Nghiên cứu về người thu lượm và mua bán sắt phế liệu tại Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

TK

 Thanh Hóa, 2008,

  15

 TG

116 trang.

RENEW và  Quỹ hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA)

10

Tình hình KT - XH với hiện trạng, nhu cầu và khả năng tiếp cận nước sạch của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

TK

Huế,

2009 

  06

CB,

01-77; 174-93/ 203 tr

Hợp đồng ADB - TA 7089 - VIE của ADB,

11

Chính sách xã hội

GT NB

  Huế, 2007

  02

CB, 172 trang

Hội đồng KH ĐHKH- ĐHH

12

Nội dung ôn tập mônChính sách xã hội

HD NB

 Huế, 2008

  01

 MM, 96 trang

Hội đồng KH ĐHKH - ĐHH     

 

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên CT, ĐT, Dự án

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

01

Biến đổi chất lượng sống do phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của cộng đồng cư dân ở Ðầm phá Tam giang, Thừa Thiên - Huế hiện nay.

CN

 

Đề tài cấp Bộ Mã số: B2002.07.16

2002 -2004

25/5/2005

Khá

02

Gia đình và việc thực hiện chức năng giáo dục trong công cuộc đổi mới

CN

 

Đề tài cấp

Cơ sở

2001

20/12/2001

Tốt

03

Dự án Hỗ trợ ngư dân vùng đầm phá Tam Giang, Tỉnh Thừa Thiên Huế. SIFIC 01

CN

 

Hợp tác Quốc tế,ICCO tài trợ, CSSH chủ quản. Mã số:VN 055021

2003 - 2005

05/2005

Tốt

04

Dự án Lâm nghiệp xã hội, ĐH Nông Lâm Huế

 

TG

Hợp tác Quốc tế, HAVITAS, Hà Lan tài trợ.

1998 – 2002

2002

Tốt

05

Dự án Hiểu biết về cư dân Vạn đò và gia tăng các dịch vụ xã hội cho cư dân vạn đò ở Phú Vang, Thừa Thiên - Huế và huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

 

TG

Dự án Hợp tác Quốc tế, WB tài trợ, CGFED, Hà Nội chủ quản.

2002 – 2003

5/2003

Tốt

06

Dự ánHồ chứa nước Tả Trạch, Thừa Thiên Huế.

 

TG

Hợp tác Quốc tế, JIBIC tài trợ, Viện Sinh học Nhiệt đới TP HCM chủ trì.

2002 – 2003

11/2003

Tốt

07

Dự ánCông nghệ đào tạo và hệ thống việc làm.

 

TG

Đại học QGHN và ĐH Toulouse 1, Pháp tài trợ.

ĐHKH, ĐH

2002 – 2004

2004

Tốt

08

Dự án Quản lý nguồn lợi sinh học Ðầm phá Tam giang - Cầu Hai.

 

TG

Hợp tác Quốc tế, CIDA và IDRC, Canada tài trợ.

1997 – 2002

5/2002

Tốt

09

Nghiên cứu những giải pháp tăng cường vai trò gia đình trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

TG

Đề tài Độc lập Cấp nhà nước.

Mã số: ĐTĐL-2003/10

2003-2004

2005

Tốt

10

Tình hình KT-XH với hiện trạng, nhu cầu và khả năng tiếp cận nước sạch của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

CN

 

Đề tài Hợp tác Quốc tế

Mã số: CSSH-SEURECA-TA-7089

2009

10/2009

Tốt

11

Nghiên cứu về tình hình di cư tại một số địa phương của huyện Hương Thủy và Phú Lộc.

CN

 

Đề tài Hợp tác Quốc tế, NAV

Mã số:

GBV-02

2008

3/5/2008

Tốt

12

Thực trạng tiếp cận đất và mặt nước của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế.

CN

 

Đề tài Hợp tác Quốc tế,  ICCO tài trợ, Mã số: VN76-03-02-039

2012 -2013

 15/5/2013

 Tốt

13

Dự án  Hỗ trợ ngư dân vùng đầm phá Tam Giang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, SIFIC 02

CN

 

  ICCO tài trợ, CSSH chủ quản. Mã số: VN 055021

 2005-2006

06/2006 

Tốt

14

Dự ánHỗ trợ sinh kế cho các nhóm cư dân nghèo và thiệt thòi ở vùng Đầm phá Tam Giang Huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế. SIFIC 03

CN

 

Hợp tác Quốc tế, ICCO, tài trợ, CSSH, chủ quản.

Mã số: VN 055021

2006 – 2008

9/2009

Tốt

15

Dự ánHỗ trợ sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học ở 03 xã vùng đệm thuộc vừn Quốc gia Vườn Bạch Mã thông qua hoạt động du lịch cộng đồng.

CN

 

Hợp tác Quốc tế, IUCN-Hà Lan tài trợ, CSSH chủ quản. Mã số: 600141

2008- 2009

9/2009

Tốt

16

Dự ánPhát triển mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường và thúc đẩy quyền cho phụ nữ và trẻ em ở vùng đầm phá Tam Giang huyện Phú Vang. SIFIC 04.

CN

 

Hợp tác Quốc tế, ICCO tài trợ, CSSH chủ quản.

Mã số: 03-02-00-130

2009-2010

3/2011

Tốt

17

Dự án Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân phong và những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế

CN

 

Hợp tác Quốc tế,Quỹ Nipon – Nhật Bản tài trợ,   CSSH chủ quản. Mã số: LHD-SA and CSSH

2012-2013

05/ 2013

Tốt

18

Dự án Hỗ trợ sửa chữa nhà Gươil truyền thống của người dân tộc Ktu ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông.

CN

 

Do CER Hà Lan tài trợ, CSSH chủ quản. Mã số: CER.2010.03564

2011-2012

12/2012

Tốt

19

Dự ánTăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang. SIFIC 05.

CN

 

Hợp tác Quốc tế, ICCO tài trợ, CSSH chủ quản.

Mã số:VN76-03-02-039

2011-2014.

2014

2014

20

Nghiên cứu về người thu lượm và mua bán sắt phế liệu tại Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế”

 

TG

Đề tài Hợp tác Quốc tế, RENEW và NPA tài trợ,

Số:NPA-CSSH

2007 -2008

25/5/2008

Tốt

21

Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng cồn bãi huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

TG

Đề tài Hợp tác Quốc tế, Irish Aid, Cộng hòa Ailen, tài trợ, Mã số:   VCSF.2009.09

2009-2010

2010

Tốt

22

Dự án PIP: Các nguyên tắc trong thực tiễn: Quản lý tài nguyên ven bờ và đại dương”.

 

TG

Các ĐH Vietnam, Philippines và Canada chủ trì. IDRC và CIDA Canada tài trợ.

2004 – 2008

2008

Tốt

23

Dự ánHỗ trợ sinh kế và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

 

TG

Quỹ Ford tài trợ, CSSH chủ quản. Mã số: 1085-0653

2008– 2010

5/2010

Tốt

24

Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

 

TG

Nipon tài trợ, Bộ Giao thông Vận tải-VEC chủ quản

2011 – 2012

11/2012

Tốt

 

 

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

              TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

  Trang

Năm  

công bố

01

The Effect of Aquaculture Development on Mobile Gear Fishing Households in Tan Duong.

01

Lesons in Resource Management Fom the Tam       Giang Lagoon    

Tuyển tập

02

99-114

2002

02

Status and solutions for gender research and training in Thua Thien Hue

02

Center for Family and Women studies of Vietnam

Issue

02

60-64

2002

03

Ứng dụng công cụ và phương pháp PRA và CBCRM vào nghiên cứu Giới ở Việt Nam. Kinh nghiệm và đề xuất.

02

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về

Xã hội học

01

01

433- 441.

2000

04

Tìm hiểu khả năng thích ứng môi trường nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Huế - từ 1996 đến 2001.

02

Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse 1

Tuyển tập

 

85-96

2003

05

Nghiên cứu và đào tạo giới ở Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp.

02

Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, Hà Nội

 

03

43-47

2001

06

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò giáo dục gia đình trong giai đoạn hiện nay.  

01

Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Hà Nội

 

01

07- 10

2005

07

Ảnh hưởng của bùng phát nuôi trồng thủy sản và sự thay đổi vai trò giới của ngư dân tiểu nghệ ở Phú Tân, Ðầm phá Tam giang Thừa Thiên Huế.  

01

Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc tế “Quản lý nguồn lợi sinh học đầm phá Tam giang – Cầu Hai”

02

 

20 tr

2001

08

Vai trò giáo dục gia đình ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay.

01

Kỷ yếu Hội thảo KH đề tài cấp Nhà nước tại Huế

   

12 tr

2004

09

Đào tạo và nghiên cứu Công tác xã hội ở Việt Nam – Nhìn lại và triển vọng.

01

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,

Tập: 72A

03

27-34

2012

10

Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản với những vấn đề Tài nguyên, Môi trường và giảm đói nghèo ở đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế.

01

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, Huế

 

01

223-242

2005

11

Social capital. In Current Situasion and Orientasion for Socio – Economic Development in the Isolated area of Quang Trach District, Quang Binh Province.

01

Hue University Publishing House, 

Tuyển tập

01

13-14

2010

12

Poverty and Inequality. In Current Situasion and Orientasion for Socio – Economic Development in the Isolated area of Quang Trach District, Quang Binh Province,

01

Hue University Publishing House  

Tuyển tập

 

27 - 33

2010

13

Hoạt động và triển vọng của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế.

01

Kỷ yếu Hội nghị KH,  Đại học Huế

 

01 

11- 24

2013

14

Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Huế - Xây dựng và trưởng thành – Kế tục truyền thống phát triển Xã hội học Việt Nam.

01

Kỷ yếu Hội thảo KH về 5 năm Hội Xã hội học Việt Nam, Hà Nội

 02

 

07 tr

2012

15

Các lý thuyết Xã hội học vận dụng tiếp cận nghiên cứu đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế trong phát triển.

01

Kỷ yếu Hội nghị KH, Trường Đại học Khoa học Huế 

 

04

31- 44

2012

16

Thực trạng sử dụng và tác động của internet đến học tập và lối sống của sinh viên trường     

02

Kỷ yếu Hội nghị KH, ĐHKH, ĐHH  

 

02

34-42

2010

17

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo trình và tài liệu trong đào tạo tín chỉ.

01

Kỷ yếu Hội thảo  KH, Đại học Huế

01

 

10 tr

2012

18

Các khái niệm và phương pháp đánh giá trong tiếp cận nghiên cứu giảm đói nghèo và vận dụng.

01

Kỷ yếu Hội thảo liên Khoa, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

03

16 -22

2011

19

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động Khoa học Xã hội Nhân văn

01

Kỷ yếu Hội thảo KH, Đại học Huế với Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

01

05 tr

2010

20

Tác động của suy giảm nguồn vốn tự nhiên đến sinh kế của các hộ vạn đò định cư ở xã Vinh Phú – Phú Vang – Thừa Thiên Huế hiện nay.    

02

Kỷ yếu Hội nghịKH,ĐHKH, ĐHH   

 

02

08-26

2010

21

Chiến lược can thiệp và kết quả dự án phát triển cộng đồng vùng đầm phá Thừa Thiên Huế.

01

 Hội thảo KH 55 năm Trường ĐH KH, Đại học Huế

   

11 trang

2012

22

Đói nghèo và hướng thoát nghèo vùng Cồn bãi ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

01

Kỷ yếu Hội thảo liên Khoa ĐHKH, ĐHH 

 

03

1-15

2010

23

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của cộng đồng vùng đầm phá Thuận An, Thừa Thiên Huế.

01

Kỷ yếu Hội nghị KH,ĐHKH, ĐHH

 

04

20-30 

2012

24

Thực trạng giáo dục gia đình – từ nghiên cứu trường hợp tại Bắc Ninh, đồng bằng Bắc bộ hiện nay.

01

Kỷ yếu Hội nghị KH, ĐHKH, ĐHH   .   

 

02

7 - 25

2010

25

Cập nhật về tình trạng nghèo ở Tỉnh Thừa Thiên Huế.

01

Kỷ yếu Hội nghị KH, ĐHKH, ĐHH  

 

02

01 - 06

2010

26

Tình hình thực hiện chức năng giáo dục tại các gia đình ở thành phố Huế hiện nay.    

02

Kỷ yếu Hội nghịKH, ĐHKH, ĐHH  

 

02

27-34

2010