hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Thông báo hội thảo tập huấn "Giải pháp phát triển bền vững loại hình nuôi trồng thủy sản xen ghép tôm – cua - cá dìa tại các xã ven phá Tam Giang, huyện Phú Vang”
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Thông báo hội thảo tập huấn "Giải pháp phát triển bền vững loại hình nuôi trồng thủy sản xen ghép tôm – cua - cá dìa tại các xã ven phá Tam Giang, huyện Phú Vang”

NỘI DUNG VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

1.    Lý do tổ chức

Được sự tài trợ của ICCO, từ 2004 đến nay, CSSH huy động và phối hợp với các bên liên quan thực hiện các dự án can thiệp trên 07 xã vùng đầm phá Tam Giang. Kết quả đạt được bao gồm: Hỗ trợ các mô hình sinh kế thoát nghèo; thành lập và nâng cao năng lực các tổ chức cộng đồng; phát triển mô hình đồng quản lý tài nguyên, tăng và trao quyền cho các tổ chức cộng đồng tiếp cận nguồn tài nguyên đất và mặt nước; đưa đại diện cộng đồng tham gia vào bộ máy chính quyền địa phương và vận động chính sách.

Trong hệ thống cơ cấu ngành nghề ven biển Thừa Thiên Huế, nuôi trồng thủy sản đầm phá được các bên liên quan xác định là chiến lược sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội chủ chốt của vùng. Các hình thức nuôi trồng hiện có là cao triều, trung triều và hạ triều với nhiều đối tượng nuôi và mang lại kết quả khác nhau. Trong đó phương thức nuôi đạt hiệu quả kinh tế, tài nguyên và môi trường nhất là nuôi xen ghép “tôm - cua - cá dìa”. Mô hình này đã được CSSH hỗ trợ và nhân rộng từ 2009 đến nay tại các xã Vinh Hà, Vinh Phú, Phú Đa, Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, Phú Xuân của huyện Phú Vang và nhiều nơi khác trong vùng. Tuy năng suất không cao nhưng đem lại thu nhập ổn định, giải quyết việc làm, ít rủi ro, không ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.

Tháng 11/2014 – 31/12/2015, tổ chức ICCO Hà Lan tiếp tục hỗ trợ thực hiện dự án “Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại các xã ven phá Tam Giang” tại 03 xã Phú Xuân, Phú Thuận, Phú Đa. Trong khuôn khổ dự án này, CSSH sẽ thực hiện các khóa hội thảo tập huấn dựa trên nhu cầu thực tiễn của loại hình nuôi xen ghép.

2.    Mục tiêu và nội dung

2.1.        Mục tiêu

·         Nhằm kết nối các bên liên quan để xây dựng giải pháp phát triển bền vững loại hình nuôi xen ghép cho cộng đồng nuôi trồng thủy sản ven phá Tam Giang.

·         Kết nối thị trường đầu vào, đầu ra, xúc tiến chuỗi giá trị sản phẩm nuôi xen ghép.

2.2.        Nội dung

                            Hội thảo - tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

·         Chia sẻ những thành công, thách thức của loại hình nuôi xen ghép từ cộng đồng

·         Chia sẻ từ hộ sản xuất con giống, đánh bắt con giống từ tự nhiên.

·         Chia sẻ chuỗi thu mua, nhà máy chế biến thủy sản và phát triển thị trường  trên địa bàn TTH.

·         Đánh giá/thảo luận vai trò, tiềm năng của nuôi xen ghép, xây dựng giải pháp phát triển bền vững.

·         Đóng góp ý kiến và hoàn thiện bộ tài liệu về nuôi xen ghép tại các xã trong địa bàn dự án.

3.    Thành phần tham gia

Tập huấn hội thảo có sự tham gia của 40 người đến từ cộng đồng nuôi xen ghép, đại diện trung tâm sản xuất con giống, nhà máy thu mua chế biến thủy sản, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chính quyền các cấp và các bên liên quan.

4.    Chi phí hỗ trợ

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ phí xăng xe đi lại cho người tham gia trong hội thảo.

5.    Cách thức tham gia và thời hạn đăng ký

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời cho các bên có liên quan quan tâm đến vấn đề và đăng ký/ghi danh vào phiếu đăng ký do ban tổ chức đính kèm.

Thời hạn đăng ký trước ngày 19 tháng 5 năm 2015, sau thời gian này chúng tôi sẽ không chấp nhận. Sau khi nhận được giấy đăng ký, chúng tôi sẽ gửi chương trình hội thảo thông qua địa chỉ email trước ngày 20 tháng 5 năm 2015.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phạm Văn Thiện – Điều phối dự án

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP Huế

Điện thoại: 0543 832 788

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia khóa hội thảo tập huấn của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

T.M TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HUẾ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

PGS.TS. TRẦN XUÂN BÌNH