hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Thúc đẩy công khai thông tin và tham vấn ý kiến, giám sát môi trường đối với các dự án phát triển
Developed by JoomVision.com

Linked website

Link-Advertisement

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Thúc đẩy công khai thông tin và tham vấn ý kiến, giám sát môi trường đối với các dự án phát triển

There are no translations available.

Hiện nay, việc thúc đẩy sự tham gia của báo chí, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc công khai thông tin, tham vấn ý kiến và giám sát môi trường đối với các dự án phát triển có vai trò hết sức quan trọng. Điều này nhằm mục đích tăng cường tiếng nói của các bên liên quan, góp phần cung cấp thông tin một cách minh bạch; cung cấp những ý kiến cho các nhà thiết lập/ban hành chính sách để giảm thiểu và khắc phục những hạn chế hay tác động của các vấn đề tiêu cực, nhất là về thủy điện và môi trường.

Đây cũng là nội dung Hội thảo do PanNature (Trung tâm Con người và Thiên nhiên) tổ chức ngày 14 tháng 1 năm 2014 tại Đà Nẵng. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí, tổ chức phi chính phủ và một số mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Hội thảo đã được chia sẻ những kết quả do các cơ quan nghiên cứu thực hiện về các lĩnh vực tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động, những ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đến sinh thái và cộng đồng. Hội thảo cũng được nghe những ý kiến đóng góp của nhiều thành viên tham gia đại diện cho chính quyền và cộng đồng đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đã Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi và Bình Định.

Trong bối cảnh quan tâm chung của nhiều tổ chức hoạt động trong dự án phát triển, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế đã tích cực tham gia, chia sẻ những kết quả từ hoạt động của mảng Quản lý tài nguyên, tiếp thu những ý tưởng nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động của Trung tâm và dự án.

Phạm Văn Thiện