hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Cho đến nay, công tác di dời, giải tỏa, sắp xếp nò sáo cho các xã ven đầm phá trên địa bàn huyện Phú Vang đã kết thúc. Để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và những tồn tại, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Vang đã tổ chức buổi tổng kết về công tác giải tỏa sắp xếp nò sáo.

Trong buổi tổng kết, nhiều vấn đề tồn tại được các đại biểu đề cập, trong đó có việc trao quyền và hỗ trợ thực thi quyền quản lý mặt nước cho các chi hội Hội Nghề cá (HNC). Cùng với sự hỗ trợ của các dự án, UBND huyện đã cấp quyền khai thác thủy sản cho 07 đơn vị, bao gồm các xã Vinh Phú, Vinh Xuân, Vinh Hà, Phú Đa, Phú Diên, Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú Hải, hiện đang hoàn tất mọi thủ tục để cấp quyền cho Chi hội HNC xã Phú Thuận. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong việc trao quyền tự quản cho cộng đồng, trực tiếp là các chi hội, thể hiện tính tự quản và vai trò của cộng đồng trong việc tham gia quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên đầm phá. Tuy nhiên, thực tế vai trò của các chi hội HNC chưa phát huy, đồng thời thiếu các tiềm lực để các chi hội phát triển tổ chức, nguồn tài chính và triển khai các hoạt động.

Trước những nhu cầu đó, ngày 14/9/2013, CSSH đã tổ chức khóa tập huấn về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội HNC các xã Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, Phú Đa, Phú Xuân. Mục đích của khóa tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức liên quan đến lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời thảo luận và xây dựng các mô hình sinh kế nhằm tạo nguồn thu cho các chi hội. Tham gia khóa tập huấn là các thành viên nòng cốt, ban chấp hành các chi hội, ngoài ra còn có sự hiện diện của những thành viên đại diện cho Ban phát triển các xã.

Thông qua khóa tập huấn, các thành viên đến từ mỗi chi hội có điều kiện chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm trong việc quản lý, thu phí, đăng ký chuyển đổi nghề, nhất là công tác tìm kiếm nguồn thu để tăng cường vai trò hoạt động của các chi hội. Đặc biệt điều quan trọng nhất mà khóa tập huấn mang lại chính là các mô hình mà các chi hội đề xuất để xây dựng các mô hình sinh kế nhằm tăng nguồn thu nhập. Điển hình là nuôi cá lồng ở Phú Diên và Phú Hải, Chuôm ở Phú Xuân và các mô hình nuôi xen ghép tại xã Phú Đa.

CSSH đã tiếp thu ý kiến từ các chi hội, đồng thời qua đó trao đổi và hướng dẫn về cách thức huy động nguồn lực, tài chính, các yếu tố liên quan nhằm phát huy hiệu quả và tính khả thi của các mô hình. Bên cạnh đó, các thành viên cũng mong muốn huy động sự đóng góp của tất cả các bên liên quan, nhất là các dự án hỗ trợ sinh kế và nâng cao năng lực trên địa bàn.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Chi hội Hội Nghề cá

Phạm Văn Thiện