hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

Từ ngày 25-27/9/2013, tại thành phố Đà Nẵng, ICCO đã tổ chức khóa tập huấn nhằm giới thiệu cho các đối tác tại Việt Nam về tiếp cận chương trình (Programatic Approach) và cách thức để thực hành phương pháp mới trong các dự án phát triển. Khóa tập huấn được tổ chức bởi Văn phòng khu vực của ICCO tại Đông Nam Á, thiết kế và thúc đẩy bởi chuyên gia tư vấn đến từ Fair và FASS của Hà Lan.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm hỗ trợ các đối tác ICCO tại Việt Nam làm quen, thực hành một số công cụ và phương pháp được sử dụng trong tiếp cận chương trình, đồng thời đưa ra các chương trình tiếp theo để các đối tác có thể ứng dụng nội dung này vào trong công việc của họ.

Tham gia khóa tập huấn có 37 thành viên đến từ 15 tổ chức và mạng lưới tại Việt Nam. Các thành viên đã tiếp thu, chia sẻ và thực hành các công cụ, phương pháp mới trong các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt các đối tác cam kết sẽ tiến hành sử dụng và xây dựng cách tiếp cận mới nhằm áp dụng vào các dự án phát triển. Sau khóa tập huấn, các thành viên và tổ chức tham gia đã xây dựng các phương án, chiến lược để chia sẻ với đơn vị của mình, đồng thời thảo luận các công cụ mới sử dụng làm tư liệu cho đơn vị và tiến hành phương pháp mới trong các dự án tiếp theo khi có đề xuất.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn:

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

ICCO tập huấn tiếp cận chương trình cho các đối tác tại Việt Nam

Phạm Văn Thiện