hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Thông qua phương án cấp quyền cho các chi hội Hội Nghề cá Phú Thuận và Phú Hải
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Thông qua phương án cấp quyền cho các chi hội Hội Nghề cá Phú Thuận và Phú Hải

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN &PTNT), huyện Phú Vang, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (chi cục KTBVNLTS), Lãnh đạo UBND xã, và toàn thể hội viên các chi hội Hội Nghề cá (HNC) xã Phú Thuận và Phú Hải tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia để bổ sung hoàn chỉnh phương án cấp quyền khai thác thủy sản cho 2 chi hội HNC Phú Hải và Phú Thuận. Thảo luận và bổ sung các nội dung trong phương án cấp quyền là hoạt động quan trọng để tiến tới cấp quyền quản lý mặt nước cho 2 chi hội HNC.

Tham gia buổi họp, đại diện phòng NN &PTNT đã trình bày phương án cấp quyền cho 2 chi hội HNC Phú Thuận và Phú Hải, theo đó, các hội viên HNC đã tích cực tham gia phát biểu xây dựng và bổ sung để hoàn chỉnh phương án cấp quyền.

Hoạt động "Thông qua phương án cấp quyền” tạo điều kiện cho các cấp liên quan lắng nghe ý kiến của người dân, dựa vào ý kiến của người dân để xây dựng phương án cấp quyền quản lý mặt nước, tránh chủ quan, áp đặt theo phương án của mình.

Hơn nữa, tổ chức họp “Thông qua phương án cấp quyền” là hoạt động để người dân tham gia vào quá trình cấp quyền quản lý mặt nước tạo cơ hội để tiếp cận mặt nước, tránh trường hợp “mạnh ai nấy làm” hay tập trung mặt nước vào một bộ phận ngư dân có truyền thống.

 Tại buổi họp, ông Trần Xuân Bình, Giám  đốc CSSH chia sẻ rằng, người dân là chủ thể, là trung tâm của hoạt động khai thác và quản lý mặt nước; vì vậy cần phải thông qua người dân, dựa vào tri thức địa phương để xây dựng phương án cấp quyền, quan trọng nhất những nội dung trong phương án phải được sự ủng hộ của người dân mới tiến tới cấp quyền quản lý mặt nước. Đồng thời qua hoạt động này, người dân hiểu biết về những quy định, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi được cấp quyền quản lý mặt nước.

Dưới đây một số hình ảnh thảo luận với 2 chi hội HNC Phú Thuận Phú Hải:

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

Thông qua phương án cấp quyền cho chi hội HNC  Phú Thuận và Phú Hải

   Đặng Thị Thường