hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Chương trình bệnh phong và nhân phẩm con người khu vực Đông Nam Á
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Chương trình bệnh phong và nhân phẩm con người khu vực Đông Nam Á

Chương trình Bệnh phong và Nhân phẩm con người khu vực Đông Nam Á (LHD-SA) được tài trợ bởi Nippon Foundation và Sasakawa Memorial Health Foundation nhằm mục đích chấm dứt vòng luẩn quẩn của bệnh phong tồn tại qua nhiều thế hệ ở khu vực Đông Nam Á; đồng thời góp phần giảm thiểu và xóa bỏ tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho bệnh nhân phong và những  người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong có một cuộc sống ổn định, bình đẳng về quyền và trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Chương trình đã tài trợ cho hơn 10 tổ chức đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Philippin, Thái Lan, Cambodia, Indonesia, đặc biệt là Việt Nam với hai đơn vị được tài trợ là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) và Nhóm tình nguyện những ước mơ xanh (BDV).

Trong những năm đầu tiên (từ tháng 6 năm 2009 đếntháng 5 năm 2011), LHD-SA tập trung vào sự phát triển choPermata, một tổ chức của Indonesia. Dự án tập trung vào việc xây dựng và đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho Permata, đào tạo cho các thành viên hội đồng quản trị và những người đầu mối trong việc tự vận động, nâng cao nhận thức, quản lý các tổ chức phi chính phủ, và các kỹ năng liên quan khác. Với những tác động của chương trình này, Permata sẽ là tổ chức đi đầu trong việc vận động các bên liên quan như chính phủ, các cá nhân, các tổ chức tại Indonesia, kêu gọi cộng đồng chú ý nhiều hơn đến vấn đề bệnh phong.

Từ  năm 2011 (từ tháng 6 năm 2011 đến 5 năm 2012), LHD-SA đã lựa chọn các ứng dụng từ các tổ chức địa phương của Indonesia, Philippines, Thái Lan và Campuchia. LHD-SA đã phê duyệt ba đề xuất dự án hỗ trợ trẻ em ở Campuchia, trường phát thanh truyền hình (SBM) ở Indonesia, và một phần dự án giữa tổ chức Permata và Ủy ban Nhân quyền quốc gia của Indonesia.

Trong chương trình gần đây nhất (tháng 6 năm 2012 - tháng 5 năm 2013), LHD-SA phê duyệt tài trợ năm tổ chức địa phương ở Indonesia; Tổ chức SEPAKAT (Thái Lan); Nhóm tình nguyện những ước mơ xanh, Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Huế (Việt Nam); Culion Foundation Inc và Liên minh Hiệp hội Bệnh phong của Philippines (Philippines). Để kết thúc chương trình, một cuộc Hội thảo do Chương trình Bệnh phong và Nhân phẩm con người khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Jakarta-Indonesia vào ngày 17 tháng 5 năm 2013 đã thu hút sự tham gia của gần 40 đại biểu - đại diện cho các tổ chức thực hiện, các đơn vị tài trợ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội thảo là nơi để các tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học từ việc thực hiện dự án tại đất nước mình; đồng thời đóng góp và đưa ra các chiến lược và các mối quan tâm đối với các chương trình bệnh phong trong giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ những kinh nghiệm từ quá trình thực hiện các chương trình chống phong, các đại diện đến từ đất nước Philippin đã đưa ra các con số cụ thể về bệnh phong hiện nay trên nhiều phương diện như số lượng bệnh nhân, chăm sóc y tế, sinh kế, kỳ thị và phân biệt, quyền, tiếp cận các dịch vụ và nhu cầu xã hội…ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Hội thảo cũng đánh giá cao kết quả và nỗ lực từ việc thực hiện dự án của các NGOs đến từ các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia. Đặc biệt, những chia sẻ từ dự án “Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” do CSSH thực hiện đã được các đại biểu cũng như nhà tài trợ đánh giá rất cao, thể hiện qua các hoạt động mới như thiết lập mạng lưới bệnh nhân phong và các bên liên quan, hỗ trợ các mô hình sinh kế, đào tạo nghề cho bệnh nhân và người thân trong gia đình của bệnh nhân phong...

Bên cạnh đó, CSSH cũng đã xây dựng chiến lược và các giai đoạn tiếp theo nhằm can thiệp giải quyết các vấn đề về phong, trong đó tập trung mở rộng mạng lưới, giảm thiểu và xóa bỏ kỳ thị phân biệt, hướng đến vận động chính sách và trao quyền cho bệnh nhân và những người ảnh hưởng bởi phong.

Hội thảo cũng đã đưa ra các vấn đề tiếp theo nhằm can thiệp, giải quyết và thanh trừng bệnh phong, trong đó tập trung vào giảm thiểu và xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp xã hội có cái nhìn mới đối với bệnh phong. Ngoài ra, Hội thảo cũng khẳng định đó không phải là vai trò của riêng ngành y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Chính phủ mỗi quốc gia cần quan tâm nhiều hơn trong việc xây dựng các chính sách và chế độ cho bệnh nhân phong. Đặc biệt là cần huy động các nhà tài trợ và các nguồn hỗ trợ nhằm thực hiện các dự án và chương trình chống phong.

Chương trình Bệnh phong và Nhân phẩm con người khu vực Đông Nam Á đã thực sự mang lại hiệu quả và những ý nghĩa hết sức thiết thực đối với công tác chống phong và đối với bệnh nhân phong. Quá trình can thiệp của chương trình không những xóa bỏ mặc cảm cho bệnh nhân phong, tạo cho họ có cuộc sống mới và mà còn góp phần giảm thiểu gánh nặng xã hội. Chương trình cũng đã tăng cường vai trò của các bên liên quan nhằm liên kết hỗ trợ cho công tác chống phong. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động đã giúp cộng đồng xung quanh quan tâm nhiều hơn đến những nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội như bệnh phong, nhất là khu vực Đông Nam Á.

Phạm Văn Thiện