hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Định vị mặt nước trên đầm phá để cấp quyền khai thác thủy sản
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Định vị mặt nước trên đầm phá để cấp quyền khai thác thủy sản

Từ ngày 23-24/05/2013, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang, Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiến hành định vị trên mặt nước đầm phá của 02 xã là Phú Hải và Phú Diên.

Mục đích của hoạt động này là nhằm xác định lại vị trí các ngư cụ, xác định mốc ranh giới mặt nước giữa các xã và tọa độ cho việc thiết lập bản đồ trước khi xây dựng phương án trao quyền cho các Chi hội Hội nghề cá (HNC).

Tham gia vào quá trình này còn có đại diện chính quyền xã, Ban chấp hành và các thành viên trong Chi hội HNC; quá trình này sẽ giúp cho các Chi hội tư vấn và đóng góp ý kiến về phân vùng nuôi trồng, đánh bắt, các luồng giao thông…

Dưới đây là kế hoạch làm việc của CSSH với các bên liên quan về tiến trình cấp quyền cho 02 Chi HNC Phú Hải và Phú Thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động để quý bạn đọc tiện theo dõi.                            

Dự kiến cấp quyền khai thác thủy sản cho 2 xã Phú Hải và Phú Thuận

 

TT

Nội dung

Thời gian, địa điểm dự kiến

Cơ quan chủ trì

Thành phần tham gia

1

Khảo sát định vị tọa độ, bố trí ngành nghề

22/5/2013 – Phú Hải

23/5/2013 – Phú Thuận

TTKHXH&NV Huế

 Phòng NN & PTNT.

 

Chi cuc KT và BVNLTS

Đại diện UBND xã Phú Hải, Phú Thuận

Đại diện BCH Chị hội NC Đại diện người dân định cư Phú Hải, Phú Thuận

2

Lập bản đồ phân vùng qui hoạch

24- 28/5/2013

TTKHXH&NV Huế

- Phòng NN & PTNT

-Chi cuc KT và BVNLTS

3

Xây dưng phương án cấp quyền

26-28/5/2013

Phòng NN & PTNT

- Đại diện TTKHXH&NV

- Đại diện UBND xã

- Ban Chấp hành HNC

4

Thông qua phương án cấp quyền với Cán bộ ủy ban xã

Sáng 29/5/2013 Phú Hải

Chiều 29/5/2013 Phú Thuận

TTKHXH&NV Huế

 Phòng NN & PTNT.

 

- Các ban ngành cấp xã

- Ban Chấp hành HNC

5

Họp thông qua  phương án với cộng đồng ngư dân

Sáng 31/5/2013 Phú Hải

Chiều 31/5/2013,Phú thuận

TTKHXH&NV Huế

Phòng NN & PTNT

- Đại diện chính quyền xã

- BCH Chi hội NC

- Thành viên Chi hội NC

6

Bổ sung và hoàn chỉnh phương án cấp quyền

3/6/2013

Phòng NN & PTNT

 

 

7

Hoàn chỉnh thủ tục cấp quyền

5/6/2013

Chi hội NC

Trình UBND xã

- UBND xã Xác nhận và lập Tờ trình gởi huyện

8

Trình phòng Phòng NN & PTNT

Phòng TN-MT huyện

7/6/2013 – Phú Hải

7/6/2013 – Phú Thuận

UBND xã,

Chi hội NC

 

 

 

9

Cấp quyền khai thác thủy sản

 

15/6/2013 Phú Hải

16/6/2013 Phú Thuận

 

UBND huyện

 

Phòng NN & PTNT

Phòng TN-MT huyện

Hội Nghề cá tỉnh

Chi cuc KT và BVNLTS

Đại diện UBND xã Phú Hải, Phú Thuận

Đại diện BCH Chị hội NC Đại diện người dân định cư Phú Hải, Phú Thuận

 

Phạm Văn Thiện