hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

CSSH tổ chức điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước các xã dự án
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

CSSH tổ chức điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước các xã dự án

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của dự án: “Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang”, từ ngày 23-25/4/2013, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, nhóm nghiên cứu viên các xã dự án và nhóm tình nguyện viên đã tiến hành điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước tại các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích điều tra nhằm khảo sát nhu cầu sử dụng đất và mặt nước, nắm bắt các thông tin về quản lý tài nguyên, bình đẳng giới, bạo lực gia đình của phụ nữ, các kiến thức liên quan đến sức khỏe, di cư lao động của trẻ em tại các xã dự án.

Một số hình ảnh điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước:

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Đại diện CSSH chia sẻ kỹ thuật điều tra bảng hỏi

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Điều tra về Tiếp cận đất và mặt nước  tại các xã dự án

Nguyễn Chí Duyên