hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Khái quát chương trình chống bệnh phong trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Khái quát chương trình chống bệnh phong trên địa bàn Thừa Thiên Huế

(Số liệu được cung cấp bởi Trung tâm Phòng chống bệnh Xã hội)

1.      Quá trình tiến hành:

-  Trước năm 1982: Đơn hoá trị liệu

-  1982 – 1989: Đa hoá trị liệu

-  1989 – 2000: Tiến hành thanh toán phong từng vùng

-  2000 đến nay: Loại trừ bệnh phong trong giai đoạn mới

Tình hình bệnh nhân mới trong những năm gần đây.

Năm

TS bn mới phát hiện

MB

Tỉ lệ

Tàn tật độ II

Tỉ lệ

2007

12

8

66.67

1

12.5

2008

6

5

83.33

1

20

2009

6

3

50.00

1

33.33

2010

2

1

50.00

0

0.00

2011

6

3

50.00

1

33.33

 

(Nguồn: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội)

2.      Tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ phát hiện trong những năm gần đây:

 

Năm

TS bệnh nhân mới phát hiện

Tỷ lệ lưu hành

Tỷ lệ phát hiện

2007

12

0.11

1.10

2008

6

0.06

0.55

2009

6

0.06

0.55

2010

2

0.02

0.18

2011

6

0.06

0.5

 

3.      Tình hình quản lý bệnh nhân phong tại Thừa Thiên Huế

-  Tổng số bệnh nhân phong đang quản lý : 245

-  Trong đó: 74 PB - 171 MB

-  Số bệnh nhân đang giám sát: 23 (6 PB - 17 MB)

-  Số ngừng giám sát còn SSTT: 217 (66 PB – 151 MB)

-  Số bệnh nhân cần săn sóc tàn tật: 227 (67 PB–160 MB)

-  Tổng số bệnh nhân tàn tật: 227 (67 PB và 160 MB). Trong đó:

-  Mắt hở mi: 27

-  Mất cảm giác bàn tay: 48

-  Thương tích bàn tay: 8

-  Cò ngón tay: 89

-  Liệt cổ tay: 3

-  Cụt rụt tay: 13

-  Mất cảm giác bàn chân: 58

-  Loét lỗ đáo: 68

-  Cò ngón chân: 14

-  Cụt rụt ngón chân: 53

-  Bàn chân rủ: 19

-  Cụt bàn chân: 20

-  Tàn tật khác: 34

4.      Một số dự án hỗ trợ bệnh phong trên địa bàn Thừa Thiên Huế

-  Dự án phòng tránh tai nạn phục hồi chức năng tại cộng đồng (NAV).

-  Dự án học nghề cho bệnh nhân phong và gia đình (Hà Lan và Thuỵ Sĩ).

-  Hỗ trợ nuôi dưỡng cho bệnh nhân phong tàn tật neo đơn (Tôn giáo và các tổ chức từ thiện).

                                                                                             Phạm Văn Thiện

(Phụ trách dự án Phong)