hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

HUE CENTER FOR SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Developed by JoomVision.com

Linked website

Link-Advertisement

Thu Lệ Phí

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển vùng duyên hải

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

  • About CSSH

After the birth of Hue University, Hue Center for Social Sciences and Humanities was established by the decision No. 3688/GDDT on October 06­th, 1995 of the Minister of Education and Training and Operation Licence, issued by the Ministry of Science, Technology and Environment in the registration No. 655 on June 22nd, 2000. Director of the Center is Mr. Do Bang and Deputy Director is Ms. Luong Thi Canh.

  • News - Events
There are no translations available.

Trong các ngày 8, 9, 10/12/2015, cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) đã tham dự khóa hội thảo tập huấn “Kĩ năng tổ chức sự kiện và các vật liệu truyền thông về VPA/FLEGT” do Quỹ Quốc Tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) – Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

  • Research
There are no translations available.

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gây ra nhiều áp lực, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đã được lên bờ sau những đợt thiên tai nặng nề, tuy nhiên cộng đồng vạn đò định cư hiện đang đối mặt với những thách thức như sạt lở, xâm thực, nước biển dâng, thiếu đất ở dự phòng, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đầm phá. Thực tế này đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội mới như thất nghiệp, di cư lao động, tái xuống đò, tái mù chữ, gây ra những bất cập cho quản lý, phổ biến thực thi chính sách, nhất là về xóa đói giảm nghèo. Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH đối với đầm phá, những cộng đồng vạn đò nghèo định cư có sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên dễ bị ảnh hưởng và tổnthương nhất.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, áp lực, vạn đò định cư, sinh kế, dễ bị tổn thương.

  • Training Programs

On October 01st, 2012, Hue Center for Social Sciences and Humanities (CSSH), belong to University of Sciences – Hue University held the opening ceremony of the course of English for Communication at Room K.101, 01st floor, Block K, University of Sciences. Participating the opening ceremony, there are Mr. Nguyễn Chí Duyên – CSSH’s head of training section, Ms. Trần Thị Lệ Hằng – The assistant of training section, Mr. Nguyễn Thanh Tuấn – The teacher of class as well as all students working, teaching and studying at Faculties of Social Sciences and Humanities, including Journalism, Social Work, Sociology, Orientalism… belong to University of Sciences.

  • Projects
There are no translations available.

Sau khi có Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2011 về việc bố trí, sắp xếp lại nò sáo trên toàn vùng đầm phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế; các đơn vị, tổ chức, hội...đã tiến hành phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung theo Quyết định và theo thực tế từng địa phương. Đến nay, công tác sắp xếp, giải tỏa cơ bản hoàn thành, mọi hoạt động đánh bắt, khai thác của ngư dân đi vào ổn định, quá trình trao quyền quản lý mặt nước cho các Chi hội Hội nghề cá quản lý đã và đang phát huy vai trò và hiệu quả trong việc quản lý nguồn tài nguyên, vùng mặt nước trên đầm phá được giao, nhất là tại các Khu bảo vệ thủy sản.